Inchirierea autovehiculelor sau simpla vizitare a acestui site, implica acceptarea acestor termeni si conditii. Pentru folosirea in cele mai bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cu atentie a termenilor si conditiilor. Platforma de rezervari online este operat de SC Online Business Logistic SRL cu sediul in Str. DJ 106K, Nr. 124, Sebes, Jud. Alba, CUI: 34444334, Reg.Com. J01/345/2015.

Definitii:

Contract - include informatiile din urmatoarele documente: Contract de Inchiriere, Termeni si Conditii de Inchiriere, Proces verbal de predare - primire

si toate specificatiile din Anexele la Contract.

Autoturism / Autovehicul – reprezinta vehiculul oferit spre inchiriere impreuna cu toate accesoriile sale.

Tarif de Lista - reprezinta tariful pentru o zi de inchiriere (24 h) corespunzatoare autoturismului inchiriat.

Carburant – poate consta in benzina sau motorina, in functie de tipul autoturismului inchiriat.

Client – persoana care semneaza Contractul de Inchiriere

Anexe – documente aditionale Contractului de Inchiriere

Proces verbal de Predare – Primire – document in care se noteaza starea autovehiculului atat la predare, cat si la preluare

1. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

1.1. Sa transmita Clientului dreptul de folosinta asupra autovehiculului ce constituie obiectul Contractului prin: livrarea autovehiculului, completarea si semnarea fisei de predare-preluare, inmanarea cheilor si a actelor masinii (certificat de inmatriculare, polita de asigurare RCA) in original.

1.2. Proprietarul nu este responsabil de pierderile suportate de catre Client in caz de defectare sau avarie a autovehiculului

1.3. Din momentul livrarii autovehiculului si pana la reintrarea in posesia acestuia, proprietarul este exonerat de raspundere pentru daunele provocate in trafic de autovehiculul inchiriat Clientului, precum si de taxele de drum ori de pod sau amenzi rezultate din ocuparea abuziva a unui loc de parcare, nerespectarea legislatiei rutiere sau a legilor Romaniei.

2. OBLIGATIILE CHIRIASULUI

2.1. Chiriasul trebuie sa posede permis de conducere valabil categoriei obliectului inchiriat pe intreaga perioada de inchiriere si cu o vechime de 1 ani. Varsta minima obligatorie este de 21 de ani.

2.2. Chiriasul isi asuma intreaga responsabilitate pentru orice accident provocat de conducerea imprudenta a autoturismului, precum si de conducerea sub influenta bauturilor alcoolice sau in stare de ebrietate, prin acest contract acceptand sa plateasca pagubele evaluate de catre societatea noastra de asigurari.

2.3. In caz de accident, chiriasul este obligat sa anunte imediat producerea acestuia atat organelor de politie, cat si proprietarului, si va permite efectuarea investigatiilor necesare.

2.4. Atat in cazul unui acceident rutier, cat si a furtului autoturismului sau din autoturism, clientul va fi obligat sa obtina de la organele abilitate urmatoarele documente:

  • Procesul-verbal de tamponare sau furt, dupa caz
  • Autorizatia de reparatie.

2.5. Chiriasul isi asuma intreaga raspundere pentru orice incalcare a regulamentului rutier in vigoare. De asemenea este obligat sa plateasca toate amenzile primite in decursul perioadei pe care a inchiriat autoturismul.

2.6. Chiriasul are obligatia de a plati o garantie in functie de categoria de autoturism solicitata pentru inchiriere.

2.7. Chiriasul are obligatia sa NU iasa din tara cu autoturismul decat daca are acordul scris al proprietarului .

2.8. Chiriasului ii este interzis:

  • Participarea la curse de masini sau in teste pentru verificarea performantelor autoturismului;
  • Transportul materialelor sau substantelor interzise, precum si transportul oricaror marfuri fara actele necesare;
  • Utilizarea autoturismului sub influenta alcoolului, drogurilor sau oricaror substante care ii poate afecta viteza de reactie sau starea de constienta;
  • Tractarea altor autoturisme sau remorci fara acordul scris al proprietarului;
  • Lasarea autoturismului cu geamurile deschise si/sau cu cheile in contact nesupravegheate, iar sistemul de alarma va fi activat de fiecare data cand autoturismul este parasit;
  • Efectuarea vreunei reparatii asupra autoturismului, acesta nu poate fi reparat decat intr-un service autorizat si desemnat de proprietar;
  • Sa vanda, sa inchirieze sau sa garanteze cu autoturismul care face obiectul acestui contract.


Incalcarea oricarei din conditiile de folosire va atrage automat responsabilitatea financiara a clientului fata de proprietar, retinerea garantiei plus plata tuturor daunelor cauzate.

2.9. Chiriasul la expirarea contractului, va restitui proprietarului bunul inchiriat, impreuna cu toate accesoriile acestuia, in aceeasi stare in care le-a primit.

3.. Livrarea, si Restituirea Autovehiculului.

3.1. Autoturismul va fi livrat respectiv preluat de la locul indicat de proprietar. Acesta se poate livra si la o destinatie indicata de catre client si poate fi returnat din orice alt oras

3.2. Autoturismul va fi inchiriat in bune conditii, fara defectiune cu rezervorul plin si trebuie predat in aceleasi conditii.

3.3. Predarea se va face in maxim 2 ore de la lansarea comenzii, timp necesar pentru spalarea si realizarea plinului rezervorului de combustibil.

3.4. Orice intarziere la returnarea autoturismului inchiriat se comunica cu cel putin 24 ore inainte. Prima ora de intarziere este gratuita dupa care se va taxa o zi de inchiriere/zi de intarziere.


4. Garantia Pentru Daune si Taxe Pentru Reducerea Acesteia

4.1. Autovehiculul are incheiata polita de asigurare RCA, conform legii. Asigurarea RCA este o asigurare prin care tertii prejudiciati in urma unui accident auto produs din vina conducatorului auto asigurat, primesc despagubiri pentru daunele materiale si/sau decesul ori vatamarile corporale suferite in acel accident.

6. Plata Serviciilor

6.1. Clientul plateste integral, la semnarea Contractului, inchirierea (masinii si a optionalelor pe care le inchiriaza), taxa pentru reducerea garantiei (daca a optat pentru) si eventualele taxe suplimentare stabilite prin procesul-verbal.

6.2. Facturarea in RON se face la cursul de vanzare al BNR din ziua semnarii Contractului.

6.3. Plata inchirierii se poate face cu cardul de credit, de debit (Visa, MasterCard sau American Express) sau in numerar, nefiind acceptate carduri pre-pay, Diners Club.

6.4. Tarifele nu includ: costurile carburantilor, taxele de drum cu exceptia vignetei de drum pentru Romania care este inclusa in tariful de inchiriere, amenzile primite pentru incalcarea regulilor de circulatie pe drumurile publice si a legislatiei nationale in vigoare sau costuri rezultate in urma actiunilor Autoritatilor Locale vis-a-vis de Autovehiculul ce face obiectul acestui Contract, pe durata inchirierii. Plata integrala a acestor sume vor fi in sarcina Clientului.

6.5. Clientul trebuie sa achite totalul obligatiilor financiare ramase, conform Contractului, in momentul predarii autovehiculului, in baza documentului de plata emis de proprietar.

6.6. Orice suma neachitata de Client catre proprietar la finalul Contractului, precum si alte sume ivite ulterior (cost prelungire perioada inchiriere, amenzi, penalitati, taxe, etc.) sau costuri cu reparatii ale autoturismului in urma daunelor produse pe perioada contractuala conform art. 2.11, pot fi incasate de proprietar de pe cartea de credit a Clientului, cu somatie prealabila in scris. Orice valoare incasata in lipsa Clientului, cu acordul acestuia prin semnarea conditiilor prezente, se finalizeaza cu transmiterea din partea Autonom a unui email continand chitantele corespunzatoare incasarii.
7. Procedura in Caz de Daune:

7.1. Clientul are obligatia de a anunta imediat proprietarul despre orice avarie noua descoperita la autovehiculul inchiriat.

7.2. Daca dauna are autor necunoscut Clientul are obligatia de a obtine, inainte de restituirea masinii, Autorizatia de Reparatie de la Organele de Politie.

7.3. Daca accidentul s-a produs din vina Clientului si au fost implicate 2 masini acesta are urmatoarele obligatii:

7.3.1. Completarea formularului de constatare amiabila daca cei 2 soferi isi recunosc vina;

7.3.2. Proces Verbal + Autorizatie de reparatie obtinute de la Organele de Politie in cazul in care cei doi soferi nu se inteleg amiabil.

7.4. Daca accidentul nu s-a produs din vina Clientului,si au fost implicate 2 masini acesta are urmatoarele obligatii:

7.4.1. Completarea formularului de constatare amiabila daca cei 2 soferi isi recunosc vina, copie RCA vinovat, copie Certificat Inmatriculare vinovat, copie CI vinovat, copie Permis Conducere vinovat;

7.4.2. In cazul in care cei doi soferi nu se inteleg amiabil vor fi necesare: copie RCA vinovat, Proces Verbal si Autorizatia de reparatie obtinute de la Organele de Politie.

7.5. Daca in accident au fost implicate mai mult de 2 masini sau in urma accidentului au rezultat vatamari corporale Clientul are obligatia sa contacteze Organele de Politie pentru obtinerea Procesului Verbal si a Autorizatiei de Reparatie.

7.6. In cazul unui accident in care a fost lovit un animal clientul are obligatia sa anunte Organele de Politie de indata ce s-a produs accidentul.

7.7. In toate cazurile descrise anterior Clientul are obligatia de a verifica completarea corecta atat a Constatarii Amiabile, cat si a Autorizatiei de Reparatie si Procesului Verbal eliberate de Organele de Politie.

7.8. In caz de nerespectare a procedurii in caz de dauna Clientul este responsabil de intreaga valoare a reparatiilor, costurilor de imobilizare si a costurilor generate de lipsa de folosinta a masinii.

7.9. Orice dauna noua aparuta pe perioada inchirierii autovehiculului se va factura conform grilei de costuri pentru daune, anexata Contractului de inchiriere, inclusiv daunele minore, precum zgarieturile.


8. Prelungirea, Incetarea si Rezilierea Contractului

8.1. Termenii prelungirii, incetarii sau rezilierii anticipate a Contractului nu pot fi stabiliti decat cu acordul proprietarului.

8.2. Intentia Clientului de prelungire a Contractului se comunica catre proprietar, cu minimum 24 de ore inaintea expirarii Contractului. Tariful agreat se achita in aceleasi conditii in care a fost incheiat contractul initial, in termen de maximum 24 de ore de la inceperea perioadei de prelungire. Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al ambelor parti.

8.3. Contractul inceteaza de drept la sfarsitul perioadei de inchiriere.

8.4. Contractul poate inceta inaintea implinirii termenului prin acordul partilor sau ca efect al rezilierii.

8.5. In cazul in care reziliaza Contractul, proprietarul instiinteaza clientul telefonic, prin fax sau prin posta electronica.

8.6. Atat in cazul incetarii Contractului inainte de termen cat si in cazul rezilierii, Clientul are obligatia de a preda autovehiculul in termen de 12 ore de la momentul rezilierii.

9. Dispozitii Finale

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv validitatea, executarea ori desfiintarea lui se va solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care partile nu se inteleg litigiul se va solutiona de instanta competenta din judetul Alba.